Ποιοι Είμαστε

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1906 από το Νικόλαο Ρες, στη νήσο Χίο.

Το 1928 τον διαδέχθη ο υιός του Δημήτριος Ρες, ο οποίος μετέφερε την έδρα στον Πειραιά.

Το 1961 συνεχίζεται με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΣ» την οποίαν απαρτίζουν ο Νικόλαος & Σταύρος Ρες.

Το 1987 περνάει στα χέρια των υιών Σταύρου Ρες, Δημητρίου & Αθανασίου Ρες με την επωνυμία «ΔΗΜ. & AΘΑΝ. ΡΕΣ Ο.Ε.» με αντικείμενο εργασιών την αρχική δραστηριότητα την εισαγωγή – επεξεργασία – ταυτοποίηση & εμπορία – διανομή μπαχαρικών & βοτάνων.

Στόχος της εταιρίας είναι η ποιοτική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο συντομότερο χρόνο. Η επιχειρηματική επιτυχία οφείλεται σε όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι δείχνουν την προτίμηση των προϊόντων μας.

Από της ιδρύσεώς της, η εταιρία ασχολείται με μεράκι στα μπαχαρικά και απασχολεί πολυπληθές προσωπικό. Σήμερα στην εταιρία «ΔΗΜ. & AΘΑΝ. ΡΕΣ Ο.Ε.» απασχολούνται (21) εικοσι ένα άτομα, τα οποία λόγω της συμπεριφοράς των εργοδοτών αγαπούν ιδιαίτερα την εργασία τους και φροντίζουν ο καθένας στον τομέα του, την προοδό της.

Η εταιρίας μας έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ήτοι στην τιμή και στην ποιότητα, για το λόγο αυτό εισάγει μπαχαρικά από Ανατολή & Δύση, εξαιρετικής ποιότητος και αποστειρώσεως. Ταυτόχρονα επιμελείται τη συσκευασία & προβολή των προϊόντων με ιδιαίτερη προσοχή να διατηρούνται οι πρώτες ύλες στον αρχικό τους χαρακτήρα. Η εταιρία έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στον εξοπλισμό της, τον οποίο συνεχώς αναβαθμίζει. Στο χώρο της παραγωγής υπάρχουν μηχανήματα επεξεργασίας & συσκευασίας μπαχαρικών & βοτάνων.

Η «ΔΗΜ. & ΑΘΑΝ. ΡΕΣ Ο.Ε.» στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 2.000 τ.μ. με έδρα το Ν. ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, με ιδιαίτερο χώρο για κάθε είδους συσκευασία. Υπάρχουν 2 κλάδοι: ο εμπορικός & ο παραγωγικός. Ο εμπορικός κλάδος ασχολείται με την εμπορία, διανομή συσκευασμένων μπαχαρικών σε καταστήματα χονδρικού εμπορίου. Ο παραγωγικός κλάδος ασχολείται με την εισαγωγή – επεξεργασία – τυποποίηση μπαχαρικών – αρωματικών φυτών – πτηνοτροφών – θρησκευτικών ειδών.

ΓΕΝΕΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ

Από το 1906 αφότου ξεκίνησε ο Νικόλαος Ρες με συνεχιστές τον Δημήτριο Ρες & ακολούθως τους Σταύρο & Νικόλαο Ρες (υιούς Δημητρίου Ρες), μέχρι και σήμερα η υπάρχουσα εταιρία «ΔΗΜ. & ΑΘΑΝ. ΡΕΣ Ο.Ε.» διανέμει τα προϊόντα της με ιδιαίτερες συνθήκες συσκευασίας & μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ίδια ανοδική πορεία χωρίς διακοπή έχοντας την προτίμηση των καταναλωτών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ρες Δημήτριος & Ρες Αθανάσιος: Διαχειριστές της εταιρίας
Ρες Σταύρος: Υπεύθυνος εισαγωγών
Ρες Αθανάσιος: Υπεύθυνος τμήματος μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Ρες Δημήτριος: Υπεύθυνος πωλήσεων & τεχνικού ελέγχου