Ενημέρωση για τον κορωνοϊό

Όλοι μαζί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό