Βιοτεχνία Μπαχαρικών και Εκκλησιαστικών Ειδών

Μαρίας Κιουρί 410 & Νίκης 53, 188 63, Ικόνιο Περάματος – Πειραιάς

210 93 33 221
FAX 210 93 10 051

www.ress-spices.gr
@res.spices

ress@otenet.gr
resspices1@gmail.com

Επικοινωνία